Eryson
Eryson

Eryson

Đoàn kết là sức mạnh - Chúng ta cùng nhau tạo nên tương lai

Về chúng tôi

Phát triển phần mềm quản lý cho nội bộ và khách hàng trong nhiều lĩnh vực, tích hợp quản lý các thiết bị nhúng, IoT vào trong phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai và bảo trì phần mềm

Chế độ đãi ngộ

  • Mức lương, các chế độ phúc lợi của công ty cạnh tranh tốt.
  • Có thưởng tháng 13, thưởng lễ tết.
  • Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
  • Các hoạt động phong trào, team building, du lịch diễn ra thường xuyên.

Thông tin chung

Lĩnh vực

B2B Services

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 226 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh