EpikLah

EpikLah

Công ty công nghệ chuyên về dịch vụ phần cứng và giải pháp phần mềm (website, web app, mobile app)

Sản phẩm
Tạo lập website theo thiết kế có sẵn

Website
Địa điểm

33 Ubi Avenue 3 #08-13 Vertex Singapore

Làm việc Remote

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề
Các công nghệ sử dụng
Quốc tịch công ty

Singapore