EHC Vietnam

EHC Vietnam

EHC (Ehealthcare Vietnam - ehc.vn) là công ty phần mềm cung cấp các giải pháp y tế điện tử (EMR/HIS/LIS/RIS/PACS/CIS) cho các phòng khám, bệnh viện, phòng xét nghiệm, nhà thuốc. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy chuyển đổi số các đơn vị y tế, không chỉ nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng y tế, mà còn giúp đem lại trải nghiệm 4.0 cho bệnh nhân và cán bộ y tế.

Nhờ là một công ty trẻ, nhiều nhiệt huyết và nguồn nhân lực dồi dào tại Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp phần mềm y tế chất lượng cao giúp các bệnh viện có thể đạt tới mô hình bệnh viện thông minh không sử dụng HSBA giấy với mức chi phí phải chăng.

Địa điểm

p2834, CT10C, chung cư Đại Thanh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

Vietnam