Egitech

Egitech

We Carry More Than Just Good Coding Skills

We Carry More Than Just Good Coding Skills

We transform businesses of most major sectors with powerful and adaptable digital solutions that satisfy the needs of today.

Website

Địa điểm

35 Nguyễn Văn Tráng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam