Công ty TNHH Ecom365
Công ty TNHH Ecom365

Công ty TNHH Ecom365

Một giải pháp - Đa mô hình

Về chúng tôi

Quản trị nhân sự 4.0

Chế độ đãi ngộ

  • Competitive remuneration packages.
  • Opportunity to grow into senior/manager levels.
  • All ideas are appreciated – No barriers– No limitation.
  • Collaborative environment.
  • Support candidates for online interviews/onboarding via google meet
  • Working time: Monday - Friday.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 56 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh