Ecentura
Ecentura

Ecentura

We develop Website and Ecommerce Solution

Về chúng tôi

We develop Website and Ecommerce Solution

Chế độ đãi ngộ

  • 13th-month salary
  • Team-building activities
  • Social Insurance

Thông tin chung

Lĩnh vực

E-commerce Platforms

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 1/78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội