Dự án SmartHome

Dự án SmartHome

Xây dựng hệ sinh thái những sản phẩm thông minh và tiện lợi, giúp cho khách hàng có những khoảng thời gian tuyệt với với ngôi nhà của mình.

Địa điểm

  • Tầng 11, tòa nhà TNR, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam