DOL IELTS ĐÌNH LỰC
DOL IELTS ĐÌNH LỰC

DOL IELTS ĐÌNH LỰC

Lương TOP MARKET

Về chúng tôi

DOL English - IELTS Đình Lực là học viện đào tạo IELTS top 1 Tp.HCM. DOL nổi tiếng bởi phương pháp Linearthinking độc quyền, hệ thống công nghệ tự phát triển Linearsystem, và dàn giáo viên tận tâm Linearteacher. DOL ra đời vì một thế hệ 20 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam học Tiếng Anh tư duy, hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Chế độ đãi ngộ

  • We offer a 13th-month salary and an annual performance bonus.
  • There is an annual salary evaluation process in place.
  • We provide an exceptional work environment that offers ample opportunities for professional development and clear career progression paths.
  • You will collaborate closely with a team of talented and supportive individuals who are dedicated to helping and elevating their colleagues.

Thông tin chung

Lĩnh vực

EdTech

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 458/14 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh