DLK

DLK

Địa điểm

  • 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam