DLK
DLK

DLK

Về chúng tôi

Thông tin chung

Lĩnh vực

Gia công phần mềm

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh