DIGITOP / T.O.P Group

DIGITOP / T.O.P Group

NEVER-SEEN-BEFORE

NEVER-SEEN-BEFORE

DIGITOP là một thành viên của T.O.P Group, được thành lập vào năm 2011 và hoạt động như là một công ty Digital Production sáng tạo chuyên về các sản phẩm quảng cáo và chiến dịch tiếp thị. Team của chúng tôi đã sản xuất ra nhiều thiết kế, website, mobile app áp dụng những công nghệ tuyệt vời cho khách hàng của mình, tạo ra những sản phẩm "NEVER-SEEN-BEFORE" trên thị trường, đồng thời phát triển những quảng cáo tương tác & lập nên các chiến dịch truyền thông hiệu quả.

DIGITOP / T.O.P Group
DIGITOP / T.O.P Group
DIGITOP / T.O.P Group

Website

Địa điểm

  • 331 Nguyen Khoai, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam