DIGITOP / T.O.P Group

NEVER-SEEN-BEFORE

NEVER-SEEN-BEFORE

DIGITOP là một thành viên của T.O.P Group, được thành lập vào năm 2011 và hoạt động như là một công ty Digital Production sáng tạo chuyên về các sản phẩm quảng cáo và chiến dịch tiếp thị. Team của chúng tôi đã sản xuất ra nhiều thiết kế, website, mobile app áp dụng những công nghệ tuyệt vời cho khách hàng của mình, tạo ra những sản phẩm "NEVER-SEEN-BEFORE" trên thị trường, đồng thời phát triển những quảng cáo tương tác & lập nên các chiến dịch truyền thông hiệu quả.

DIGITOP / T.O.P Group}

DIGITOP / T.O.P Group}

DIGITOP / T.O.P Group}

Đãi ngộ

13rd salary

Get bonus by every 6 months

Salary review every year

No dress-code required, only free style

Full employee benefit system according to the Vietnamese law & company regulation

Training course and certificates

Opportunity to learn and expose to new technologies

Company trips & team building

Flexible working hours (9AM - 6PM, Mon - Fri)