DigiMe
DigiMe

DigiMe

Company backed by community

Về chúng tôi

DigiMe is a digital mapping firm that aims to create a digital database that contains all relevant data regarding traffic, economics, markets, geography, and people living in the area.

Chế độ đãi ngộ

  • Mức lương: 1000-1300$++(thưởng theo dự án)
  • Company trip hằng năm
  • Môi trường làm việc trẻ, năng động, tiếp xúc các nền văn hóa khác nhau

Thông tin chung

Lĩnh vực

Software

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Tầng 1, tòa nhà Vista Verde, số 2 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh