Datarobot Việt Nam

Datarobot Việt Nam

Làm những gì không ai làm để có những gì không ai có

Làm những gì không ai làm để có những gì không ai có

Công ty đi đầu trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào Thương mại điện tử tại Việt Nam với các sản phẩm chủ đạo như Mipee, Atosa

Datarobot Việt Nam
Datarobot Việt Nam

Website

Địa điểm

  • Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam