Dai-ichi Life Việt Nam

Gắn bó dài lâu

Gắn bó dài lâu

Là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) được thành lập vào tháng 1/2007. Đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings có công ty bảo hiểm nhân thọ sở hữu 100% vốn.

Dai-ichi Life Việt Nam}

Dai-ichi Life Việt Nam}

Dai-ichi Life Việt Nam}

Đãi ngộ

Lương tháng 13, Bonus, các khoản thưởng đặc biệt.

BHXH, Bào hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và người thân, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Teambuilding.

Thời gian làm việc giờ hành chánh.