Cty TNHH IN AN BAO BI TAN VINH PHAT

Cty TNHH IN AN BAO BI TAN VINH PHAT

Về chúng tôi

Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Vĩnh Phát

Chuyên thiết kế, in ấn, bao bì,brochure, flyer...

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 60 Le Sao, Phu Thanh, Tan Phu