COVISOFT
COVISOFT

COVISOFT

Về chúng tôi

COVISOFT là công ty chuyên về lập trình phần mềm ở thị trường Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Châu Âu.

Những lĩnh vực công ty đang tập trung phát triển:

  • Mobile application (iOS, Android, Window Phone)
  • Embeded System, Navigation/Blackbox System
  • IoT System
  • Server/Web solution

COVISOFT đã và đang không ngừng phấn đấu trong nhiều năm qua nên đang giành được nhiều dự án lớn từ những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Châu Âu… Với những nỗ lực đó, COVISOFT sẽ tiếp tục tập trung và phát triển những mảng công nghệ hiện đại trong tương lai.

Website: http://www.covisoft.asia

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Room 24, Building 8, Quang Trung Software City, District 12, HCMC, Vietnam