Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASC)

Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASC)

Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Tận Tâm Tin cậy - Hiệu quả - Bền vững

Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Tận Tâm Tin cậy - Hiệu quả - Bền vững

Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASC) được thành lập chính thức từ tháng 03 năm 2012, là một trong những công ty đầu tiên ở Việt Nam cung cấp giải pháp quản lý giáo dục toàn diện cho các đơn vị ngành Giáo dục và Sở Giáo dục. Sản phẩm của ASC cung cấp là sản phẩm được chứng nhận bởi Cục Bản quyền Tác giả của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch với thương hiệu PMT-EMS, PMT-SCHOOL. Giải pháp quản lý giáo dục mà ASC mang đến cho Quý khách hàng là sự quản lý mang tính chất đồng bộ và tập trung cho các hoạt động như: Hành chính điện tử, Tuyển sinh, Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu, Kế hoạch giảng viên, Quản lý học vụ, Công tác quản lý học sinh, sinh viên, Kiểm định chất lượng, Nhân sự, Tiền lương, Tài chính, Cổng thông tin điện tử,…

Sản phẩm
Phần mềm Quản lý trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp (Education Management Solution)

Được chứng nhận bản quyền bởi Cục Bản quyền Tác giả của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch với thương hiệu là PMT-EMS. PMT-EMS là hệ thống quản lý dành cho các trường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Phần mềm Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (School Management Solution)

Được chứng nhận bản quyền bởi Cục Bản quyền Tác giả của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch với thương hiệu là PMT-SHOOL. Là giải pháp tổng thể quản trị Giáo dục & Đào tạo, quản lý từ cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, quản lý công tác điều hành Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo.

Website

Địa điểm

  • Lầu 5, 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam