Công ty TNHH Phát triển Tài năng Toàn diện PTH
Công ty TNHH Phát triển Tài năng Toàn diện PTH

Công ty TNHH Phát triển Tài năng Toàn diện PTH

Về chúng tôi

Công ty TNHH Phát triển Tài năng Toàn diện PTH có tên thường gọi là CAT, là 1 start-up về công nghệ giáo dục trên nền tảng website cho trẻ nhở từ 4-10 tuổi.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Tầng 7, số 139 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội