Technixo là một công ty công nghệ phần mềm mới thành lập mong muốn có thể tạo ra những sản phẩm đột phá, sáng tạo, có giá trị cao trong cuộc sống. Chúng tôi cũng mong muốn tạo ra môi trường làm việc năng động, hiệu quả. Vì vậy chúng tôi sẽ cần tuyển những người nhiệt huyết trong công việc, tương tác chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển hướng đến các mục tiêu chung. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận, cổ phần cho những thành viên có đóng góp tích cực cho dự án và Công ty.

Các việc làm tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TECHNIXO