CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN

Vì doanh nghiệp bạn sáng tạo

Vì doanh nghiệp bạn sáng tạo

  • ĐƯỜNG TRUYỀN VPN: Thiết lập hệ thống đường truyền mạng chất lượng cao, làm nền tảng ổn định hiệu năng cho các dịch vụ ERP, hệ thống IP Phone, hệ thống hội nghị. CÔNG TRÌNH ICT: Kiến lập hệ thống phòng máy, hệ thống thoại và hội nghị trực tuyến, hệ thống đi dây cáp, hệ thống an ninh…
  • Sản xuất theo yêu cầu phần mềm ERP và HR.
  • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh ERP và HR theo từng ngành nghề.
  • Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm ERP và HR theo yêu cầu khách hàng.
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN

Website

Địa điểm

  • 35 đường số 8, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Taiwan

Vietnam