Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

Improve the values - Moving forward

Improve the values - Moving forward

Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung được thành lập năm 2000, với sứ mệnh phát triển công viên phần mềm Quang Trung, mở rộng và phát triển mô hình chuỗi công viên phần mềm nhằm Cung ứng cơ sở hạ tầng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai trong việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và xuất khẩu phần mềm; Nuôi dưỡng và hình thành các công ty phần mềm mới, đào tạo các chuyên viên phần mềm và nhà quản lý doanh nghiệp (DN), đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước (kể cả xuất khẩu chuyên viên phần mềm trình độ cao); Cung ứng môi trường làm việc, sinh hoạt trình độ cao và có khả năng thích nghi cho các chuyên viên phần mềm (có thể làm việc và sinh hoạt 24 giờ mỗi ngày); Hội tụ về chất lượng đào tạo CNTT với các chứng chỉ và bằng cấp tiêu chuẩn quốc tế.

Website

Địa điểm

  • QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng