CÔNG TY TNHH, LIÊN DOANH VĨNH HƯNG
CÔNG TY TNHH, LIÊN DOANH VĨNH HƯNG

CÔNG TY TNHH, LIÊN DOANH VĨNH HƯNG

Về chúng tôi

Công ty TNHH, LD Vĩnh Hưng hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chuyên gia công quần áo thể thao cho các nhãn hàng: Adidas, Nike, Puma.... Được thành lập năm 1998.Sản phẩm của công ty được xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

TMI Vietnam Co., Ltd is a Joint Venture Company between Vietnam and Singapore, specializing in garment processing export sports clothing for Adidas, Nike, ... There are more than 3500 employees.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 1365/1 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh