Công ty TNHH, LD Vĩnh Hưng hoạt động trong lĩnh vực may mặc, chuyên gia công quần áo thể thao cho các nhãn hàng: Adidas, Nike, Puma.... Được thành lập năm 1998.Sản phẩm của công ty được xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

TMI Vietnam Co., Ltd is a Joint Venture Company between Vietnam and Singapore, specializing in garment processing export sports clothing for Adidas, Nike, ... There are more than 3500 employees.