Công ty TNHH HOPPER VIỆT NAM

Công ty TNHH HOPPER VIỆT NAM

Hopper Viet Nam

Hopper Viet Nam

We are a dedicated team of gaming enthusiasts. We focus on making casual, mid-core games (RPG, Card Games). We encourage all members to strive for the highest standards. We pursue a constructive, openminded and kind working environment to achieve the best creativity and productivity.

Công ty TNHH HOPPER VIỆT NAM
Sản phẩm
Idle Iron Knight

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobirix.gdk&hl=en_US&gl=US

Idle Iron Knight
Turret Merge Defense

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobirix.tmd&hl=en_US&gl=US

Turret Merge Defense

Website

Địa điểm

  • 188 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 188 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

South-Korea