Công ty TNHH EL Academy

Công ty TNHH EL Academy

Về chúng tôi

EL Academy là tên viết tắt của Educationalization and Localization Academy. EL mong muốn cải thiện ná»�n giáo dục Việt Nam theo chiá»�u hÆ°á»›ng kích thích sá»± sáng tạo của ngÆ°á»�i há»�c, kết nối giá»›i trí thức trở thành má»™t khối thống nhất có chính kiến trong các vấn Ä‘á»� quan trá»�ng của đất nÆ°á»›c và hÆ°á»›ng há»� tá»›i sá»± trao đổi văn minh vá»›i các ná»�n văn minh khác. 
Sá»± ra Ä‘á»�i của EL bắt nguồn từ nhiá»�u câu chuyện Ä‘Æ¡n giản nhÆ°ng Ä‘áng để suy ngẫm. Ä�ó là những câu chuyện bắt nguồn từ nhiá»�u năm cho tá»›i thá»�i Ä‘iểm EL được thành lập và là những câu chuyện được chứng kiến bởi EL.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Số 2 - Ngõ 14 - Huỳnh Thúc Kháng