CÔNG TY TNHH DZOGAME

CÔNG TY TNHH DZOGAME

Chúng tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm hay, mới lạ và có nhiều người tin dùng

Chúng tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm hay, mới lạ và có nhiều người tin dùng

Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2004 với thương hiệu là Asiasoft Việt Nam. Từ năm 2018 chúng tôi đổi tên thương hiệu thành DzoGame. Trong thời gian qua chúng tôi phát hành rất nhiều game tại thị trường Việt Nam, một trong những game thành công và ghi nhiều dấu ấn với cộng đồng game thủ Việt Nam là Game Gunbound và TS Online.

Tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi

  • Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Game Online với nhiều sản phẩm hay.
  • Trở thành đối tác được ưa chuộng của các Cyber-cafes.
  • Được xem là nhà cung cấp các game hàng đầu cho gamer.
  • Tạo nên một sân chơi vui nhộn với chi phí thấp cho giới trẻ.
  • Giúp giới trẻ giải trí và tiếp cận IT/ Internet.
  • Đem đến những game vui và bổ ích cho game thủ Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn xây dựng và tự phát triển những sản phẩm phù hợp với game thủ Việt Nam

Tầm nhìn và sứ mệnh

 

Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến được nhiều người chơi tại Việt Nam. Công ty luôn mong mỏi đem lại những hình thức giải trí mới lạ, thú vị và sáng tạo cho thị trường.

CÔNG TY TNHH DZOGAME
CÔNG TY TNHH DZOGAME
CÔNG TY TNHH DZOGAME
Sản phẩm
Xạ Điêu Tam Khúc

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2004 với thương hiệu là Asiasoft Việt Nam. Từ năm 2018 chúng tôi đổi tên thương hiệu thành DzoGame. Trong thời gian qua chúng tôi phát hành rất nhiều game tại thị trường Việt Nam, một trong những game thành công và ghi nhiều dấu ấn với cộng đồng game thủ Việt Nam là Game Gunbound và TS Online.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Game Online với nhiều sản phẩm hay.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành đối tác được ưa chuộng của các Cyber-cafes.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Được xem là nhà cung cấp các game hàng đầu cho gamer.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Tạo nên một sân chơi vui nhộn với chi phí thấp cho giới trẻ.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Giúp giới trẻ giải trí và tiếp cận IT/ Internet.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Đem đến những game vui và bổ ích cho game thủ Việt Nam.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chúng tôi mong muốn xây dựng và tự phát triển những sản phẩm phù hợp với game thủ Việt Nam</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Tầm nhìn và sứ mệnh</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến được nhiều người chơi tại Việt Nam. Công ty luôn mong mỏi đem lại những hình thức giải trí mới lạ, thú vị và sáng tạo cho thị trường.</span></span></p>

Xạ Điêu Tam Khúc
Hiệp Khách Mobile

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2004 với thương hiệu là Asiasoft Việt Nam. Từ năm 2018 chúng tôi đổi tên thương hiệu thành DzoGame. Trong thời gian qua chúng tôi phát hành rất nhiều game tại thị trường Việt Nam, một trong những game thành công và ghi nhiều dấu ấn với cộng đồng game thủ Việt Nam là Game Gunbound và TS Online.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Game Online với nhiều sản phẩm hay.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành đối tác được ưa chuộng của các Cyber-cafes.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Được xem là nhà cung cấp các game hàng đầu cho gamer.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Tạo nên một sân chơi vui nhộn với chi phí thấp cho giới trẻ.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Giúp giới trẻ giải trí và tiếp cận IT/ Internet.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Đem đến những game vui và bổ ích cho game thủ Việt Nam.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chúng tôi mong muốn xây dựng và tự phát triển những sản phẩm phù hợp với game thủ Việt Nam</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Tầm nhìn và sứ mệnh</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến được nhiều người chơi tại Việt Nam. Công ty luôn mong mỏi đem lại những hình thức giải trí mới lạ, thú vị và sáng tạo cho thị trường.</span></span></p>

Hiệp Khách Mobile
Cửu Long Tranh Bá

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2004 với thương hiệu là Asiasoft Việt Nam. Từ năm 2018 chúng tôi đổi tên thương hiệu thành DzoGame. Trong thời gian qua chúng tôi phát hành rất nhiều game tại thị trường Việt Nam, một trong những game thành công và ghi nhiều dấu ấn với cộng đồng game thủ Việt Nam là Game Gunbound và TS Online.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Game Online với nhiều sản phẩm hay.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành đối tác được ưa chuộng của các Cyber-cafes.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Được xem là nhà cung cấp các game hàng đầu cho gamer.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Tạo nên một sân chơi vui nhộn với chi phí thấp cho giới trẻ.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Giúp giới trẻ giải trí và tiếp cận IT/ Internet.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Đem đến những game vui và bổ ích cho game thủ Việt Nam.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chúng tôi mong muốn xây dựng và tự phát triển những sản phẩm phù hợp với game thủ Việt Nam</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Tầm nhìn và sứ mệnh</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến được nhiều người chơi tại Việt Nam. Công ty luôn mong mỏi đem lại những hình thức giải trí mới lạ, thú vị và sáng tạo cho thị trường.</span></span></p>

Cửu Long Tranh Bá
Hiệp Khách Giang Hồ

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2004 với thương hiệu là Asiasoft Việt Nam. Từ năm 2018 chúng tôi đổi tên thương hiệu thành DzoGame. Trong thời gian qua chúng tôi phát hành rất nhiều game tại thị trường Việt Nam, một trong những game thành công và ghi nhiều dấu ấn với cộng đồng game thủ Việt Nam là Game Gunbound và TS Online.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Game Online với nhiều sản phẩm hay.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành đối tác được ưa chuộng của các Cyber-cafes.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Được xem là nhà cung cấp các game hàng đầu cho gamer.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Tạo nên một sân chơi vui nhộn với chi phí thấp cho giới trẻ.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Giúp giới trẻ giải trí và tiếp cận IT/ Internet.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Đem đến những game vui và bổ ích cho game thủ Việt Nam.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chúng tôi mong muốn xây dựng và tự phát triển những sản phẩm phù hợp với game thủ Việt Nam</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Tầm nhìn và sứ mệnh</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến được nhiều người chơi tại Việt Nam. Công ty luôn mong mỏi đem lại những hình thức giải trí mới lạ, thú vị và sáng tạo cho thị trường.</span></span></p>

Hiệp Khách Giang Hồ
TS Online Mobile

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2004 với thương hiệu là Asiasoft Việt Nam. Từ năm 2018 chúng tôi đổi tên thương hiệu thành DzoGame. Trong thời gian qua chúng tôi phát hành rất nhiều game tại thị trường Việt Nam, một trong những game thành công và ghi nhiều dấu ấn với cộng đồng game thủ Việt Nam là Game Gunbound và TS Online.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Game Online với nhiều sản phẩm hay.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành đối tác được ưa chuộng của các Cyber-cafes.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Được xem là nhà cung cấp các game hàng đầu cho gamer.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Tạo nên một sân chơi vui nhộn với chi phí thấp cho giới trẻ.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Giúp giới trẻ giải trí và tiếp cận IT/ Internet.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Đem đến những game vui và bổ ích cho game thủ Việt Nam.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chúng tôi mong muốn xây dựng và tự phát triển những sản phẩm phù hợp với game thủ Việt Nam</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Tầm nhìn và sứ mệnh</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến được nhiều người chơi tại Việt Nam. Công ty luôn mong mỏi đem lại những hình thức giải trí mới lạ, thú vị và sáng tạo cho thị trường.</span></span></p>

TS Online Mobile
Tam Quốc Chí

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2004 với thương hiệu là Asiasoft Việt Nam. Từ năm 2018 chúng tôi đổi tên thương hiệu thành DzoGame. Trong thời gian qua chúng tôi phát hành rất nhiều game tại thị trường Việt Nam, một trong những game thành công và ghi nhiều dấu ấn với cộng đồng game thủ Việt Nam là Game Gunbound và TS Online.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong>Tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Game Online với nhiều sản phẩm hay.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Trở thành đối tác được ưa chuộng của các Cyber-cafes.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Được xem là nhà cung cấp các game hàng đầu cho gamer.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Tạo nên một sân chơi vui nhộn với chi phí thấp cho giới trẻ.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Giúp giới trẻ giải trí và tiếp cận IT/ Internet.</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Đem đến những game vui và bổ ích cho game thủ Việt Nam.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Chúng tôi mong muốn xây dựng và tự phát triển những sản phẩm phù hợp với game thủ Việt Nam</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><strong><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Tầm nhìn và sứ mệnh</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span style="font-family: Roboto, Helvetica, Verdana, Arial, sans-serif;">Mục tiêu của công ty là trở thành nhà cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến được nhiều người chơi tại Việt Nam. Công ty luôn mong mỏi đem lại những hình thức giải trí mới lạ, thú vị và sáng tạo cho thị trường.</span></span></p>

Tam Quốc Chí

Website

Địa điểm

  • T5-4 Tòa nhà Lữ Gia, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam