Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Dalat Hasfarm - Flower your life

Dalat Hasfarm - Flower your life

Công ty TNHH Dalat Hasfarm - Nhà Sản Xuất Hoa Cắt Cành Số 1 Thế Giới.

Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Website

Địa điểm

  • Trụ sở chính: 450 Nguyên Tử Lực, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
  • 56 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Netherlands