Công ty TNHH D2B Trading
Công ty TNHH D2B Trading

Công ty TNHH D2B Trading

Về chúng tôi

Công ty TNHH D2B Trading là một công ty con thuộc Eessentials group, cung cấp sản phẩm là thiết bị y tế và mở rộng sang lĩnh vực phần mềm. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc đa văn hoá,, linh động và không giới hạn. 

Chế độ đãi ngộ

 • A sustainable growth with no probation (for non-managerial positions)
 • Tet sign-on bonus
 • 13th-month bonus
 • 12 annual leaves, 5 days sick leave per year.
 • Flexible annual leave schedule
 • Recognition awards for teams and individuals
 • Modern working place and office facilities
 • Access to global opportunities
 • Time work: Mon - Fri (09:00 - 12:00 : 13:00 - 18:00)

Thông tin chung

Lĩnh vực

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

 • Vietnam

  Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

 • 215A15 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh