Công ty TNHH D2B Trading

Công ty TNHH D2B Trading

Công ty TNHH D2B Trading là một công ty con thuộc Eessentials group, cung cấp sản phẩm là thiết bị y tế và mở rộng sang lĩnh vực phần mềm. Chúng tôi tự hào về môi trường làm việc đa văn hoá,, linh động và không giới hạn. 

Địa điểm

215A15 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam