Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Gtel ( Gtel ICT )
Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Gtel ( Gtel ICT )

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Gtel ( Gtel ICT )

Về chúng tôi

Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel (Gtel ICT) là công ty thành viên của Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (Gtel), Bộ Công an. Được thừa hưởng thế mạnh về công nghệ và nguồn lực của Tổng công ty Gtel nói riêng và công nghệ thông tin của Bộ Công an nói chung, hiện nay Gtel ICT là một trong những doanh nghiệp về viễn thông hàng đầu của Việt Nam.

Được thừa hưởng 60 năm hoạt động triển khai thông tin liên lạc trong ngành Công an, công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

  • Mảng Dịch vụ Công nghệ thông tin
  • Dịch vụ Viễn thông
  • Dịch vụ Tự động hóa
  • Các dịch vụ khác
  • Các dự án trong ngành Công An

Thông tin chung

Lĩnh vực

Viễn Thông, Dịch vụ IT

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông GTEL số 103 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội