Công Ty TNHH Best Way Solutions
Công Ty TNHH Best Way Solutions

Công Ty TNHH Best Way Solutions

Về chúng tôi

Công ty BEST WAY SOLUTIONS là:
Công ty phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên hoạt động về lĩnh vực:
- Công nghệ thông tin
- Lập trình máy vi tính
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 467 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM