​Công ty TNHH AIMANCY
​Công ty TNHH AIMANCY

​Công ty TNHH AIMANCY

Về chúng tôi

Công ty TNHH AIMANCY là một công ty vừa được thành lập với mục đích hỗ trợ vào tạo nên 1 sân chơi chung cho các dự án Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng tôi tiềm kiếm, hỗ trợ và ươm mầm những các nhóm dự án để đưa họ lên tầm cao hơn trong nước và ngoài nước.

Website: https://www.aimancy.com/

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM