Công Ty IT Lớn Của Nhật Bản Tại Hà Nội

Công Ty IT Lớn Của Nhật Bản Tại Hà Nội

Công ty IT Nhật Bản chuyên thiết kế, phát triển ứng dụng, Games chạy trên nền tảng smart phone, nền tảng các mạng xã hội, sản xuất và phát triển ứng dụng Website.

Địa điểm

  • Cầu Giấy, Hà Nội