Công Ty IT Lớn Của Nhật Bản Tại Hà Nội

Công Ty IT Lớn Của Nhật Bản Tại Hà Nội

Về chúng tôi

Công ty IT Nhật Bản chuyên thiết kế, phát triển ứng dụng, Games chạy trên nền tảng smart phone, nền tảng các mạng xã hội, sản xuất và phát triển ứng dụng Website.

Chế độ đãi ngộ

  • Tăng lương hàng năm và nhiều trợ cấp khác
  • Công ty cung cấp bảo hiểm đầy đủ

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Cầu Giấy, Hà Nội