CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)
CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)

CÔNG TY CP PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN - TINHVAN SOLUTIONS (TVS)

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Phần mềm Tài chính Ngân hàng Tinh Vân – Tinhvan Solutions (TVS) tiền thân là Trung tâm Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống. Công ty có chức năng phát triển, cung cấp phần mềm, dịch vụ và thiết bị CNTT - viễn thông tại thị trường nội địa.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Hà Nội