Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông - ECPAY

Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông - ECPAY

  • Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay) được thành lập theo nghị quyết 292/NQ-HĐQT của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ngày 07/05/2010, kinh doanh lĩnh vực giải pháp thanh toán trung gian. Với định hướng chiến lược kinh doanh trung hạn trong thời gian tới, chúng tôi chào đón các bạn ứng viên quan tâm ứng nhu cầu tuyển dụng tại công ty và mong muốn đồng hành cùng chúng tôi hoàn thành mục tiêu kinh doanh và phát triển công ty.
  • http://ecpay.vn
Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông - ECPAY
Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông - ECPAY
Công ty CP giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông - ECPAY

Địa điểm

  • Tầng 8, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng