Công ty CP Dịch vụ thương mại và thông tin kỹ thuật
Công ty CP Dịch vụ thương mại và thông tin kỹ thuật

Công ty CP Dịch vụ thương mại và thông tin kỹ thuật

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT (TED Engineering Documents JSC, gọi tắt là TED) thành lập năm 2006, tham gia hoạt động trong ngành Công nghiệp Nội dung và là đơn vị đang rất hãnh tiến trong quá trình góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Công nghiệp Nội dung tại Việt Nam.

 Là một trong số rất ít các công ty trong nước mạnh dạn tham gia kinh doanh trong ngành công nghiệp mới mẻ và khắt khe này tại Việt Nam, nhưng TED đang không ngừng vươn lên và đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành. Cho đến nay, TED tự hào được giới chuyên gia đánh giá là một công ty hàng đầu về phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và hiệu quả cao trong ngành.

 Hiện nay TED đang tập trung chủ yếu vào việc xây dựng, phát triển và cung cấp các sản phẩm thông tin hay nội dung phục vụ học tập nghiên cứu, triển khai như:

 

 

 (1)

Cơ sở dữ liệu điện tử, tài liệu tiêu chuẩn, sách, báo, tạp chí điện tử…;

 

 

(2)

Cung cấp các hệ thống trang thiết bị và giải pháp số hoá tài liệu và dịch vụ số hoá chuyên nghiệp định hướng thư viện, dịch vụ tích hợp nội dung, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu;

 

(3)

Cung cấp bộ giải pháp thư viện số tích hợp tài nguyên toàn cầu, từ quản lý các bộ sưu tập in, bộ sưu tập số nội sinh đến tích hợp bộ sưu tập điện tử ngoại sinh, và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thư viện và trung tâm thông tin;

 

 

(4)

Cung cấp các hệ thống quản lý bằng công nghệ RFID cao cấp cho thư viện, siêu thị, kho tàng, an ninh thư viện, thư viện tự động …

 

 

(5)

Gia công và phát triển phần mềm.

 

(6)

Tư vấn các giải pháp xây dựng cổng thông tin, quản lý thông tin, quản lý tài sản nội dung thông tin dạng in, số và điện tử của các cấp học đường, các tổ chức kinh tế, văn hoá, chính trị và xã hội lớn cũng như các cơ quan ban ngành thuộc Chính phủ và Nhà nước Việt Nam.

 

 

Với sự quy tụ của một đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành, yêu nghề và hiểu biết sâu sắc về tình hình, điều kiện phát triển của ngành này tại Việt Nam hiện nay nên TED đã và đang được rất nhiều tập đoàn, công ty lớn, nổi tiếng và hàng đầu trên thế giới tìm đến, lựa chọn và mời chào hợp tác phát triển tại thị trường Việt Nam và các nước ở vùng Đông Dương.

Cho đến nay, TED đang giữ vai trò là đơn vị phân phối duy nhất và đối tác ủy quyền cho các sản phẩm và dịch vụ của các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này như:

(1)   Kirtas Technologies, Inc. - Hoa Kỳ

(2)   Exlibris Group - Israel.

(3)   MK Sorting System – Đức.

(4)   Blackboard – Mỹ

(5)   Gale Cengage Learning - Hoa Kỳ

(6)   RSC Publishing – Viện Hóa học Hoàng Gia Anh

(7)   Các nhà xuất bản Taylor & Francis, Thomson, v.v….

(8)   Các tổ chức phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật nổi tiếng trên thế giới: IEC, IEEE, JIS, ASTM, BSI, AASHTO

Sự gia tăng về số lượng khách hàng có tiếng trong nước và sự tin cậy của các khách hàng vào các sản phẩm và dịch vụ của TED đã giúp cho TED càng ngày càng vững vàng trên con đường phát triển của mình. Chất lượng hàng hoá và dịch vụ phải luôn dẫn đầu trên thị trường là mục tiêu đề ra trong quá trình hội nhập sâu vào ngành Công nghiệp Nội dung của TED.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT (TED Engineering Documents JSC, gọi tắt là TED) thành lập năm 2006, tham gia hoạt động trong ngành Công nghiệp Nội dung và là đơn vị đang rất hãnh tiến trong quá trình góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Công nghiệp Nội dung tại Việt Nam.

 

 Là một trong số rất ít các công ty trong nước mạnh dạn tham gia kinh doanh trong ngành công nghiệp mới mẻ và khắt khe này tại Việt Nam, nhưng TED đang không ngừng vươn lên và đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành. Cho đến nay, TED tự hào được giới chuyên gia đánh giá là một công ty hàng đầu về phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và hiệu quả cao trong ngành.

 

 Hiện nay TED đang tập trung chủ yếu vào việc xây dựng, phát triển và cung cấp các sản phẩm thông tin hay nội dung phục vụ học tập nghiên cứu, triển khai như:

 

 

 

 

 

 (1)

Cơ sở dữ liệu điện tử, tài liệu tiêu chuẩn, sách, báo, tạp chí điện tử…;

 

 

(2)

Cung cấp các hệ thống trang thiết bị và giải pháp số hoá tài liệu và dịch vụ số hoá chuyên nghiệp định hướng thư viện, dịch vụ tích hợp nội dung, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu;

 

(3)

Cung cấp bộ giải pháp thư viện số tích hợp tài nguyên toàn cầu, từ quản lý các bộ sưu tập in, bộ sưu tập số nội sinh đến tích hợp bộ sưu tập điện tử ngoại sinh, và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thư viện và trung tâm thông tin;

 

 

(4)

Cung cấp các hệ thống quản lý bằng công nghệ RFID cao cấp cho thư viện, siêu thị, kho tàng, an ninh thư viện, thư viện tự động …

 

 

(5)

Gia công và phát triển phần mềm.

 

(6)

Tư vấn các giải pháp xây dựng cổng thông tin, quản lý thông tin, quản lý tài sản nội dung thông tin dạng in, số và điện tử của các cấp học đường, các tổ chức kinh tế, văn hoá, chính trị và xã hội lớn cũng như các cơ quan ban ngành thuộc Chính phủ và Nhà nước Việt Nam.

 

 

 

 

Với sự quy tụ của một đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành, yêu nghề và hiểu biết sâu sắc về tình hình, điều kiện phát triển của ngành này tại Việt Nam hiện nay nên TED đã và đang được rất nhiều tập đoàn, công ty lớn, nổi tiếng và hàng đầu trên thế giới tìm đến, lựa chọn và mời chào hợp tác phát triển tại thị trường Việt Nam và các nước ở vùng Đông Dương.

 

Cho đến nay, TED đang giữ vai trò là đơn vị phân phối duy nhất và đối tác ủy quyền cho các sản phẩm và dịch vụ của các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này như:

 

(1)   Kirtas Technologies, Inc. - Hoa Kỳ

 

(2)   Exlibris Group - Israel.

 

(3)   MK Sorting System – Đức.

 

(4)   Blackboard – Mỹ

 

(5)   Gale Cengage Learning - Hoa Kỳ

 

(6)   RSC Publishing – Viện Hóa học Hoàng Gia Anh

 

(7)   Các nhà xuất bản Taylor & Francis, Thomson, v.v….

 

(8)   Các tổ chức phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật nổi tiếng trên thế giới: IEC, IEEE, JIS, ASTM, BSI, AASHTO

 

Sự gia tăng về số lượng khách hàng có tiếng trong nước và sự tin cậy của các khách hàng vào các sản phẩm và dịch vụ của TED đã giúp cho TED càng ngày càng vững vàng trên con đường phát triển của mình. Chất lượng hàng hoá và dịch vụ phải luôn dẫn đầu trên thị trường là mục tiêu đề ra trong quá trình hội nhập sâu vào ngành Công nghiệp Nội dung của TED.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT (TED Engineering Documents JSC, gọi tắt là TED) thành lập năm 2006, tham gia hoạt động trong ngành Công nghiệp Nội dung và là đơn vị đang rất hãnh tiến trong quá trình góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Công nghiệp Nội dung tại Việt Nam.

 

 Là một trong số rất ít các công ty trong nước mạnh dạn tham gia kinh doanh trong ngành công nghiệp mới mẻ và khắt khe này tại Việt Nam, nhưng TED đang không ngừng vươn lên và đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành. Cho đến nay, TED tự hào được giới chuyên gia đánh giá là một công ty hàng đầu về phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và hiệu quả cao trong ngành.

 

 Hiện nay TED đang tập trung chủ yếu vào việc xây dựng, phát triển và cung cấp các sản phẩm thông tin hay nội dung phục vụ học tập nghiên cứu, triển khai như:

 

 

 

 

 

 (1)

Cơ sở dữ liệu điện tử, tài liệu tiêu chuẩn, sách, báo, tạp chí điện tử…;

 

 

(2)

Cung cấp các hệ thống trang thiết bị và giải pháp số hoá tài liệu và dịch vụ số hoá chuyên nghiệp định hướng thư viện, dịch vụ tích hợp nội dung, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu;

 

(3)

Cung cấp bộ giải pháp thư viện số tích hợp tài nguyên toàn cầu, từ quản lý các bộ sưu tập in, bộ sưu tập số nội sinh đến tích hợp bộ sưu tập điện tử ngoại sinh, và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thư viện và trung tâm thông tin;

 

 

(4)

Cung cấp các hệ thống quản lý bằng công nghệ RFID cao cấp cho thư viện, siêu thị, kho tàng, an ninh thư viện, thư viện tự động …

 

 

(5)

Gia công và phát triển phần mềm.

 

(6)

Tư vấn các giải pháp xây dựng cổng thông tin, quản lý thông tin, quản lý tài sản nội dung thông tin dạng in, số và điện tử của các cấp học đường, các tổ chức kinh tế, văn hoá, chính trị và xã hội lớn cũng như các cơ quan ban ngành thuộc Chính phủ và Nhà nước Việt Nam.

 

 

 

 

Với sự quy tụ của một đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành, yêu nghề và hiểu biết sâu sắc về tình hình, điều kiện phát triển của ngành này tại Việt Nam hiện nay nên TED đã và đang được rất nhiều tập đoàn, công ty lớn, nổi tiếng và hàng đầu trên thế giới tìm đến, lựa chọn và mời chào hợp tác phát triển tại thị trường Việt Nam và các nước ở vùng Đông Dương.

 

Cho đến nay, TED đang giữ vai trò là đơn vị phân phối duy nhất và đối tác ủy quyền cho các sản phẩm và dịch vụ của các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này như:

 

(1)   Kirtas Technologies, Inc. - Hoa Kỳ

 

(2)   Exlibris Group - Israel.

 

(3)   MK Sorting System – Đức.

 

(4)   Blackboard – Mỹ

 

(5)   Gale Cengage Learning - Hoa Kỳ

 

(6)   RSC Publishing – Viện Hóa học Hoàng Gia Anh

 

(7)   Các nhà xuất bản Taylor & Francis, Thomson, v.v….

 

(8)   Các tổ chức phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật nổi tiếng trên thế giới: IEC, IEEE, JIS, ASTM, BSI, AASHTO

 

Sự gia tăng về số lượng khách hàng có tiếng trong nước và sự tin cậy của các khách hàng vào các sản phẩm và dịch vụ của TED đã giúp cho TED càng ngày càng vững vàng trên con đường phát triển của mình. Chất lượng hàng hoá và dịch vụ phải luôn dẫn đầu trên thị trường là mục tiêu đề ra trong quá trình hội nhập sâu vào ngành Công nghiệp Nội dung của TED.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ THÔNG TIN KỸ THUẬT (TED Engineering Documents JSC, gọi tắt là TED) thành lập năm 2006, tham gia hoạt động trong ngành Công nghiệp Nội dung và là đơn vị đang rất hãnh tiến trong quá trình góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Công nghiệp Nội dung tại Việt Nam.

 Là một trong số rất ít các công ty trong nước mạnh dạn tham gia kinh doanh trong ngành công nghiệp mới mẻ và khắt khe này tại Việt Nam, nhưng TED đang không ngừng vươn lên và đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành. Cho đến nay, TED tự hào được giới chuyên gia đánh giá là một công ty hàng đầu về phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và hiệu quả cao trong ngành.

 Hiện nay TED đang tập trung chủ yếu vào việc xây dựng, phát triển và cung cấp các sản phẩm thông tin hay nội dung phục vụ học tập nghiên cứu, triển khai như:

 

 

 (1)

Cơ sở dữ liệu điện tử, tài liệu tiêu chuẩn, sách, báo, tạp chí điện tử…;

 

 

(2)

Cung cấp các hệ thống trang thiết bị và giải pháp số hoá tài liệu và dịch vụ số hoá chuyên nghiệp định hướng thư viện, dịch vụ tích hợp nội dung, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu;

 

(3)

Cung cấp bộ giải pháp thư viện số tích hợp tài nguyên toàn cầu, từ quản lý các bộ sưu tập in, bộ sưu tập số nội sinh đến tích hợp bộ sưu tập điện tử ngoại sinh, và phát triển các giải pháp phần mềm quản lý thư viện và trung tâm thông tin;

 

 

(4)

Cung cấp các hệ thống quản lý bằng công nghệ RFID cao cấp cho thư viện, siêu thị, kho tàng, an ninh thư viện, thư viện tự động …

 

 

(5)

Gia công và phát triển phần mềm.

 

(6)

Tư vấn các giải pháp xây dựng cổng thông tin, quản lý thông tin, quản lý tài sản nội dung thông tin dạng in, số và điện tử của các cấp học đường, các tổ chức kinh tế, văn hoá, chính trị và xã hội lớn cũng như các cơ quan ban ngành thuộc Chính phủ và Nhà nước Việt Nam.

 

 

Với sự quy tụ của một đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành, yêu nghề và hiểu biết sâu sắc về tình hình, điều kiện phát triển của ngành này tại Việt Nam hiện nay nên TED đã và đang được rất nhiều tập đoàn, công ty lớn, nổi tiếng và hàng đầu trên thế giới tìm đến, lựa chọn và mời chào hợp tác phát triển tại thị trường Việt Nam và các nước ở vùng Đông Dương.

Cho đến nay, TED đang giữ vai trò là đơn vị phân phối duy nhất và đối tác ủy quyền cho các sản phẩm và dịch vụ của các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này như:

(1)   Kirtas Technologies, Inc. - Hoa Kỳ

(2)   Exlibris Group - Israel.

(3)   MK Sorting System – Đức.

(4)   Blackboard – Mỹ

(5)   Gale Cengage Learning - Hoa Kỳ

(6)   RSC Publishing – Viện Hóa học Hoàng Gia Anh

(7)   Các nhà xuất bản Taylor & Francis, Thomson, v.v….

(8)   Các tổ chức phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật nổi tiếng trên thế giới: IEC, IEEE, JIS, ASTM, BSI, AASHTO

Sự gia tăng về số lượng khách hàng có tiếng trong nước và sự tin cậy của các khách hàng vào các sản phẩm và dịch vụ của TED đã giúp cho TED càng ngày càng vững vàng trên con đường phát triển của mình. Chất lượng hàng hoá và dịch vụ phải luôn dẫn đầu trên thị trường là mục tiêu đề ra trong quá trình hội nhập sâu vào ngành Công nghiệp Nội dung của TED.

 Cùng với sự phát triển của đất nước, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế cho doanh nghiệp nói riêng, TED mong muốn phát huy mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa nói chung, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Trân trọng!

 

 

 

 

 

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Phòng 226 Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội