Công ty cổ phần Yêu Trẻ

Công ty cổ phần Yêu Trẻ

Làm hết sức - Chơi hết mình

Làm hết sức - Chơi hết mình

Công ty cổ phần Yêu Trẻ được thành lập vào năm 2015 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển website. Năm 2022 công ty phát triển thêm lĩnh vực xây dựng các sản phẩm trên nền tảng mã nguồn mở Wordpress.

Công ty cổ phần Yêu Trẻ
Sản phẩm
Wordpress Plugins

Website

Địa điểm

  • 109 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam