CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC

CÔNG TY CỔ PHẦN WELINC

We link cargos!

We link cargos!

Welinc (chúng tôi liên kết hàng hóa) là một công ty khởi nghiệp cung cấp website kết nối mỗi bên: người giao nhận, người gửi hàng và các nhà cung cấp nội địa khác. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp kênh bán hàng trực tuyến cho các nhà giao nhận và nhà cung cấp nội địa và cung cấp website đáng tin cậy cho người gửi hàng. Chúng tôi đang tìm kiếm những người cẩn thận và tích cực, những người có thể tận hưởng công việc và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách.

3ab92c472929c806924e01ad58863dd7.jpg
31f0cacb23cdb0ddb0e3b27e445fe45c.jpg
033b08be436ba47ffbf01405b3419a16.jpg
6b53edc0bcd9b16c0eca0ecfefe656b9.jpg
Website
Địa điểm

14 đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề
Tech stack
Quốc tịch công ty

South-Korea

Đãi ngộ

Attractive salary and benefits package.

Annual bonus - 13th month salary, Yearly bonus - based on employees and company business performance.

Performance review once a year.

Annual leave: 12 days/year, be increased 1 more day with 3 working years.

Internal events: Engagement activities, Welinc's birthday, Year-end party…

Development opportunities: great career path, working with a talented team, approaching newest technologies, and challenging new projects.

Provide Macbook for employee