CÔNG TY CỔ PHẦN VLAB
CÔNG TY CỔ PHẦN VLAB

CÔNG TY CỔ PHẦN VLAB

Về chúng tôi

Công ty CỔ PHẦN VLAB (VLAB J.S.C) được thành lập với tầm nhìn trở thành công ty cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông nhằm giải quyết các vấn đề của đô thị.

Thông qua những dịch vụ tiện ích và hoàn hảo, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho cộng đồng những giải pháp hiệu quả và sáng tạo nhất.

  • Cung cấp giải pháp cho các vấn đề của đô thị dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Cung cấp giải pháp cho các vấn đề của đô thị dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông
  • Cung cấp giải pháp cho các vấn đề của đô thị dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông.

Website: http://vlab.tech

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM