Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp)

Giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp

Giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp

Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT trong 03 nhóm dịch vụ:

  1. Nhóm dịch vụ chính phủ điện tử: trong lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH, thống kê, công thương, chữ ký số…;
  2. Nhóm dịch vụ ứng dụng CNTT hỗ trợ doanh nghiệp: bán hàng, xuất hoá đơn điện tử, kế toán, tính lương, dịch vụ TaxData uỷ quyền điên tử lấy dữ liệu thuế theo yêu cầu, dịch vụ BHXH data uỷ quyền điên tử lấy dữ liệu BHXH theo yêu cầu, dịch vụ lập và đánh giá báo cáo khả thi tự động cho doanh nghiệp…
  3. Nhóm dịch vụ thương mại điện tử: Hỗ trợ quảng bá hàng hoá/ dịch vụ khuyến mại của DN qua ứng dụng SaleNOW

Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp)}

Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp)}

Đãi ngộ

Lương theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam.

Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm...

Được đào tạo và hỗ có định hướng rõ ràng khi làm việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển