Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp)

Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp)

Giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp

Giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp

Công ty Cổ phần TS24 (TS24corp) được thành lập 03/10/2009, là doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin cho tổ chức/ doanh nghiệp trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, BHXH, thương mại điện tử…

Chúng tôi là Nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng giao dịch điện tử (VAN) với các Cơ quan Nhà nước như: Cơ quan Thuế, Cơ quan Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Quản lý lao động, Nộp thuế qua Ngân hàng… theo 3 nhóm dịch vụ:

  • TS24gov – Dịch vụ chính phủ điện tử cho doanh nghiệp
  • TS24biz – Dịch vụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp
  • EduSys – Dịch vụ hỗ trợ quản lý giáo dục
Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp)
Công ty Cổ phần TS24 (TS24 Corp)

Website

Địa điểm

  • 285/94B Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam