Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ 3T Việt Nam

Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ 3T Việt Nam

Về chúng tôi

Công ty 3T Việt Nam được thành lập năm 2010. Hoạt động chính: phát triển các ứng dụng trên nền tảng web, mobile, wap, thiết kế và khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động tại Việt Nam.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Tầng 12 - Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ