Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế (AIC) là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực: CNTT, môi trường, giáo dục, dạy nghề, khoa học công nghệ, y tế, đầu tư, xuất khẩu lao động, tài chính,..... AIC hiện có số nhân viên hơn 900 người, với 10 công ty thành viên, có mạng lưới kinh doanh trên hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam và hơn 30 đối tác nước ngoài trên thế giới.

AIC đã là đơn vị đứng đầu trong nhiều hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam và đã luôn nhận được nhiều giải thưởng lớn về những thành tích kinh doanh cũng như các đóng góp cho xã hội.

Mục tiêu mà AIC hướng tới là luôn ổn định và phát triển bền vững, trong đó luôn coi trọng yếu tố con người trong doanh nghiệp.