CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT ĐẠT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT ĐẠT HÀ NỘI

Về chúng tôi

Kính áp tròng Mắt Nai, nhà phân phối độc quyền các loại kính áp tròng, giãn tròng từ nhà sản xuất Prime Vision chính hãng Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 120 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội