Công ty Cổ phần Phần mềm DDX

Công ty Cổ phần Phần mềm DDX

Về chúng tôi

Công ty chúng tôi chuyên làm các sản phẩm:

+ Phần mềm quản lý dịch vụ hành chính công

+ Phần mềm quản lý giáo dục

+ Website các loại

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 583 Nguyễn Trãi