CÔNG TY CỔ PHẦN OWS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN OWS VIỆT NAM

Công ty cổ phần OWS Việt Nam là 1 doanh nghiệp trẻ thuộc lĩnh vực khoa học Công nghệ. Là một doanh nghiệp được xây dựng lên bởi những con người trẻ trung, năng động đã từng học tập và làm việc tại các nước tiên tiến như Nhật, Mỹ, Bỉ. Chúng tôi đã và đang ứng dụng công nghệ streaming – realtime vào phát triển sản phẩm của Công ty (Phòng họp trực tuyến, E-learning, v.v…) và cũng đã mang công nghệ của mình ra thế giới để hỗ trợ khách hàng trong 1 số ứng dụng trực tuyến OWS Việt Nam hướng tới mục tiêu dẫn đầu Việt Nam và Đông Nam Á trong việc đem những khoa học công nghệ tiến nhất vào ứng dụng trong cuộc sống.

Website: http://ows.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN OWS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN OWS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN OWS VIỆT NAM

Địa điểm

  • 315 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng