CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi cần tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc cho các vị trí sau

Thông tin chung

Lĩnh vực

Kiến trúc/ Xây dựng, Sản xuất

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP. HCM, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh