CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi cần tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc cho các vị trí sau

Địa điểm

  • 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP. HCM, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

Vietnam