CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Về chúng tôi

  • Phát triển thị trường, tập trung phát triển chiều sâu trên cơ sở nghiệp vụ lõi của các Tập đoàn năng lượng EVN; PVN; TKV với các giải pháp đáp ứng tối ưu cho khách hàng.
  • Mở rộng thị phần theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời tập trung chuyên sâu cho hoạt động kinh doanh các giải pháp cho thị trường điện Việt Nam theo lộ trình được TTg Chính phủ phê duyệt, các giải pháp về đo đếm, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý (Customer Care Information System - CCIS, Financial Management Information System - FMIS, ERP, CRM, Human Resource Management System - HRM, ES Outage Management System-OMS, ES-Office, ES-Bidding / Vietnam Competitive Generation Market, ESMeter Reading / Smart Grids).
  • Thâm nhập và mở rộng thị trường cho các sản phẩm trong lĩnh vực điều khiển, tự động điều khiển, hệ thống SCADA.
  • Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 2012 đến 2015 đạt mức tăng trưởng 150 đến 200% hàng năm
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có năng lực chuyên môn vừa có trách nhiệm với công việc và có tâm với khách hàng.
  • Tăng cường đầu tư cơ sở vật, hệ thống phòng LAB, công tác R&D. Lấy sáng tạo - đổi mới làm phương châm hành động

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 25 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội