Công ty cổ phần Eton

Công ty cổ phần Eton

Customers always want their desired products available in RIGHT QUALITY, RIGHT QUANTITY & RIGHT TIME

Customers always want their desired products available in RIGHT QUALITY, RIGHT QUANTITY & RIGHT TIME

Eton là công ty chuyên cung cấp dịch vụ kho bãi và vận tải cho các công ty bán lẻ, các nhà phân phối qua kênh Thương mại điện tử và phân phối truyền thống, trong đó dịch vụ trọng tâm là Kho vận.

Công ty cổ phần Eton
Công ty cổ phần Eton
Công ty cổ phần Eton

Website

Địa điểm

  • Căn Hộ A2, Lakeview3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam