CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Đào Tạo YOOT được thành lập vào 08/2019 bởi những Doanh nhân đã thành công trong lãnh vực công nghệ và đào tạo, có cùng chung lý tưởng và nhiệt huyết muốn nâng cao năng lực của sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng của Doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời đại hội nhập và công nghiệp hóa đất nước.

Chúng tôi dành trọn tâm sức phát triển nền tảng công nghệ YOOT để giúp sinh viên:

Chọn ngành học đúng

Rèn luyện kỹ năng mềm

Rèn luyện phẩm chất

Kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT

Website

Địa điểm

  • 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam