CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM

Bringing decentralised technologies to the global economy

Bringing decentralised technologies to the global economy

Techfarm Holding is an Investment firm in digital transformation industry. We prioritize make the value to users by decentralization technologies support whether DeFi, Web3, NFT or Gaming and Metavers

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHFARM

Website

Địa điểm

  • Khu Đô Thị SaLa Quận 2 - Căn số A-00.09, Tháp Sarica, Đường D9, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam