Công ty Cổ Phần Công nghệ Internet Chiếc Ô Xanh

Công ty Cổ Phần Công nghệ Internet Chiếc Ô Xanh

Ô XANH - LUÔN BÊN BẠN

Ô XANH - LUÔN BÊN BẠN

Công ty Cổ phần Công nghệ Internet Chiếc Ô Xanh là công ty công nghệ dịch vụ cộng đồng tập trung phát triển các thành viên trên toàn quốc, đồng thời xây dựng một cơ chế trợ giúp lẫn nhau trực tuyến giữa các thành viên đối với 46 bệnh hiểm nghèo, tai nạn lớn xảy ra bất ngờ và không lường trước được. Ô Xanh ra đời với tầm nhìn sứ mệnh là Kiến tạo một Cộng đồng tương trợ lẫn nhau vì bệnh hiểm nghèo.

Website

Địa điểm

  • SH19 đường Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam