CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DBM (Autotable)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DBM (Autotable)

One Place replace all

One Place replace all

Autotable cung cấp cho các doanh nghiệp SME và team freelance một nền tảng database spreadsheet có sức mạnh để tự động hóa hoạt động kinh doanh. Nền tảng “no-code” của Autotable thiết kế với giao diện trực quan và hấp dẫn, người dùng có thể tạo và tùy chỉnh cơ sở dữ liệu của họ, kết nối với các ứng dụng đám mây khác, tạo quy trình công việc, tích hợp thông tin và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại một cách dễ dàng, do đó cải thiện đáng kể năng suất và hiệu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DBM (Autotable)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DBM (Autotable)

Website

Địa điểm

  • D8. Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng