Công nghệ B24

Công nghệ B24

Am hiểu – Sáng tạo – Chia sẽ ; Trung thực – Chất lượng – Tiến bộ

Am hiểu – Sáng tạo – Chia sẽ ; Trung thực – Chất lượng – Tiến bộ

B24 là công ty phát triển ứng dụng quản lý từ thời điểm sơ khai của công nghệ thông tin Việt Nam. Công ty đã sản xuất các phần mềm độc đáo được đón nhận như Café-Click, Dr.Lab, NetBiz, Ketoan24, Xbook. Là một công ty phần mềm nhưng B24 có sự am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ chuyên ngành tài chính, bán lẻ, sản xuất và kiểm định Công nghệ phát triển:  .NET Core, MVC, SQL Server, Telerik, Web API, JAVASCRIPT & CSS, HTML5 Bootstrap/Kendo UI, Angular   B24 có định hướng phát triển lâu dài với sự hợp tác mạnh mẽ của hai đối tác lớn là công ty kiểm toán Expertis và công ty tự động hóa Nhất Tinh.

Công nghệ B24
Công nghệ B24
Công nghệ B24
Công nghệ B24

Website

Địa điểm

  • 2/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam